Word lid/begunstiger en profiteer van het volgende aanbod:


Voordelen van lid worden:


- kunnen hun instrumentenverzekering met 10% korting afsluiten   
  bij de firma Blom in Amsterdam
- kunnen gebruik maken van het ESTA-bijscholingsfonds tot
  max. € 150,- per aanvraag (zie verder "Bijscholingsfonds")
- krijgen de ARCO gratis toegestuurd
- hebben gratis toegang tot de ESTA-activiteiten (2 maal per jaar)
- kunnen deelnemen aan het internationale ESTA-congres
- ontvangen digitale nieuwsbrievenESTA-leden profiteren niet alleen van de activiteiten, zij ontvangen ook 4 keer per jaar het tijdschrift ARCO. Hierin staan behalve ESTA-nieuwtjes ook artikelen van bekende pedagogen, recensies van nieuwe boeken, muziek en lesmethodes, interviews en bijvoorbeeld een rubriek waarin lezers hun visie geven op allerhande zaken uit de lespraktijk. Voor verenigingen, instellingen (zoals muziekscholen) en amateurstrijkers is het mogelijk een los abonnement op ARCO te nemen.

Na het eerste jaar blijft u automatisch lid, tenzij u zich tijdig afmeldt.

Afmelden dient u vóór 1 december in het jaar voorafgaande aan het jaar van opzegging te doen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar onze


Tarieven en lidmaatschap ESTA per 2017 
Gewone leden en begunstigers: € 50,50
Student leden: € 29,50
Seniorleden (65+): € 40,-
Partnerlidmaatschap: € 75,50


Abonnement ARCO (tarieven 2017)
ARCO wordt gratis toegestuurd aan leden en begunstigers van ESTA Nederland. 

ARCO-abonnement voor instellingen = € 35,- per jaargang.
Los nummer = € 12,50 plus verzendkosten

Ledenadministratie 
Cora van den Berg


Rekeningnummer Esta-Nederland: 3812123, 

IBAN: NL16INGB0003812123, BIC: INGBNL2A


Inschrijfformulier

Voornaam 
Voorletters 
Achternaam 

Adres 
Postcode 
Plaats 
Telefoonnummer 
Geboortedatum 
Instrument 
Beroep 
E-mailadres  
Soort lidmaatschap
Hoe ben je bij ons terechtgekomen?